Projekt: Výzkum a vývoj polymercementových směsí s mikroorganismy ve společnosti MAMUT-THERM PRO s.r.o.

je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je průmyslový výzkum a experimentální vývoj . Výstupem projektu je vyvinutí sofistikovaného řešení směsí se samo regeneračními vlastnostmi a technologie jejich přípravy, ověřené a schválené zkušebnou pro uvedení na plánované trhy.